اشاره به علم دلالت و هرمنوتیک و مسئله اصطلاحات علوم
50 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1379 - شماره 17 »(20 صفحه - از 43 تا 62)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علوم‌ بسیاری‌ از علم‌ دلالت‌ ریشه‌ می‌گیرند که‌ با معانی‌ و مفاهیمی‌ سر و کار دارند که‌ با موضوعات‌ زبانی‌ یا اصولی‌ یا دیگر «دانشهای‌ معرفتی» در ارتباطند که‌ با تفاهم، ارتباط‌ و انتقال‌ نظریات‌ و اندیشه‌ها از راه‌ زبانی‌ سر و کار دارند. متون‌ گفتاری‌ و نوشتاری، ابزارهای‌ انتقال‌ پیام‌ و احساسات‌ بشری‌ و علت‌ اصلی‌ شاخه‌ شاخه‌ شدن‌ سخن‌ و مقصود اصلی‌ و سرآغاز معینی‌ هستند که‌ گوینده‌ یا نویسنده‌ در کرانه‌های‌ سخن‌ و نوشتار بر اثر دیدگاه‌ خود از زندگی‌ و جهان‌ عینی‌ اثر می‌پذیرد. این‌ همان‌چیزی‌ است‌ که‌ آن‌ راpoint of view)) می‌نامند که‌ می‌توان‌ آن‌ را از نظر «توحیدی» (بُؤ‌رة) هستة‌ اصلی‌ معانی‌ و تمرکز مفاهیم‌ و به‌گونه‌ای‌ روشنتر «دیدگاه» نامید...